Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Εγκύκλιος θερινού πρωταθλήματος 2015

Σας επισυνάπτουμε την εγκύκλιο οργάνωσης του θερινού πρωταθλήματος ΒΑ 2015