Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Εγκύκλιοι ΒΑ 2021

Σας επισυνάπτουμε τις εγκυκλίους των Βορείων Αθλημάτων, όπως αποφάσισε το Δ.Σ. της ΕΟΧΑ την 28η Οκτωβρίου 2020.