Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΧ ΑΓΕΝ FIS ΝΑΟΥΣΑ

 

Προκήρυξη ΠΑΧ ΑΓΕΝ FIS 3-5 Πηγάδια Νάουσας 19-20/3/2011