Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Συνέδριο της FIS

Στο Chavtat της Κροατίας φιλοξενήθηκε τη θερινό συνέδριο της FIS τις 5-9 Ιουνίου 2013. Το πρόγραμμα περιλάμβανε συνεδριάσεις μελών επιτροπών και Δ.Σ., ομάδων εργασιών και σεμιναρίων. Ιδιαίτερα βαρύτητα δόθηκε στο αγωνιστικό πρόγραμμα 2013-14, στους αγωνιστικούς κανονισμούς και την οργάνωση όλων των αθλημάτων της FIS. Την Ε.Ο. Χιονοδρομίας εκπροσώπησαν οι Στάμου Σπυριδούλα, Τσουρέκας Τιμολέων και Τσουτρέλη Μελίτα.