Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΩΝΑ ΠΑΧ -FIS ΑΠΟ 23,24/3/2013 ΣΕ 29,30/3/2013 ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟ

 

Ο Προγραμματισμένος Αγώνας FIS– ΠΑΧ ΑΓΕΝ στις 23-24 Μαρτίου 2013 στα 3-5 Πηγάδια της Νάουσας, λόγω έλλειψης επαρκούς χιονόσεως, μεταφέρεται για τις 29 -30 Μαρτίου 2013 στον Παρνασσό.

Τυχόν νέες αλλαγές θα ανακοινωθούν εγκαίρως.