Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ BANSKO 4-10/4/2011

Λόγω του περιορισμένου δικαιώματος συμμετοχής της χώρας μας στον αγώνα στο BANSKO στις 4-10/4/2011, όσα σωματεία έχουν κάνει εμπρόθεσμη δήλωση στην ΕΟΧ (έως 24/3/2011), πρέπει να ξαναστείλουν τη δήλωσή τους έως την Τετάρτη 30/3/2011 δηλώνοντας με σαφήνεια και ακρίβεια σε ποιά αγωνίσματα επιθυμούν να λάβουν μέρος οι αθλητές τους, δεδομένου ότι ο αγώνας περιλαμβάνει τα αγωνίσματα του SUPER COMBINE(SC), SUPER GIANT(SG), GIANT SLALOM(GS) και SLALOM(SL). Είναι αυτονόητο ότι οι αρχικές δηλώσεις κατοχυρώνουν μόνο το δικαίωμα επαναληπτικής δήλωσης και δεν θα ληφθούν υπόψη για την τελική δήλωση συμμετοχής της ΕΟΧ.