Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Ανοιχτές Επιτροπές Αλπικών & Χιονοσανίδας

EOX LOGO

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την διεξαγωγή των Ετήσιων Ανοικτών Τεχνικών Επιτροπών Αλπικών Αγωνισμάτων και Χιονοσανίδας στις 6 Οκτωβρίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα έναρξης 10:30 στο Νομαρχιακό κτίριο του Βόλου, σύμφωνα με την εγκύκλιο που επισυνάπτεται.