Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΒΟΡ. & ΝΟΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ (ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ) ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ (ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ.