Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΧ ΑΓΕΝ ΣΤΑ 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΧ ΑΓΕΝ ΣΤΑ 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ ΣΤΙΣ 23,24/3/2013