Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Τακτική Γενική Συνέλευση 2013

Σας γνωρίζουμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 12:00 στην πόλη της Φλώρινας σύμφωνα με την εγκύκλιο που επισυνάπτεται.