Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Νέα υπουργική απόφαση για τον ειδικό πίνακα της ΓΓΑ

Προς όλα τα σωματεία

Σας πληροφορούμε ότι έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση για την εγγραφή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στον ειδικό πίνακα διακρίσεων της Γ.Γ.Α. την οποία και σας επισυνάπτουμε προς ενημέρωση δική σας και των αθλητών της δύναμής σας:

Αριθμ. 11596 (5) (9 / 5 / 2013)

Εγγραφή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στον ειδι−

κό πίνακα διακρίσεων της Γ.Γ.Α. του άρθρου 34 του

ν. 2725/1999 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του

από το άρθρο 38 παρ. 1 και 2 του Ν. 4115/2013.


Από τη Γραμματεία της ΕΟΧ

Αρχεία [1]