Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2012

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την Τελική συγκεντρωτική κατάσταση αξιολόγησης των σωματείων έτους 2012 όπως αυτή προέκυψε μετά τις παρατηρήσεις και διορθώσεις σας.