Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Το νέο Δ.Σ.

Σε άριστο κλίμα ολοκληρώθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση 2012 όπου μεταξύ άλλων εγκρίθηκε ο απολογισμός του Δ.Σ. για το 2012 και ο προϋπολογισμός για τo 2013. Ενώ τονίστηκε από τους εισηγητές ότι η υπάρχουσα οικονομική κατάσταση της ΕΟΧ εξασφαλίζει την ολοκλήρωση των προγραμμάτων της για την περίοδο 2013.  
Τέλος, η συνέλευση ολοκληρώθηκε με τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων συμβουλίων της περιόδου 2012-2016.
Με το πέρας της Γεν. Συνέλευσης ακολούθησε η συνεδρίαση και η σύσταση του νέου Δ.Σ της ΕΟΧ, σύμφωνα με τα παρακάτω.
Γυρούσης  Δημοσθένης       Πρόεδρος
Στάμου Σπυριδούλα             Γενικός γραμματέας 
Λούστας Αργύρης               Αντιπρόεδρος διοικητικού
Σιονακίδης Σάββας               Αντιπρόεδρος αλπικών αθλημάτων
Σμυρναίος Γεώργιος           Αντιπρόεδρος βορείων αθλημάτων
Νικητίδης Γεώργιος Ταμίας
Κούτρη Σταυρούλα             Ειδικός γραμματέας
Καραμπούζης Χρήστος         Υπεύθυνος χιονοσανίδας
Γιαννούλης Νικόλαος Υπεύθυνος εθνικού πρωταθλήματος
Γιαζιτζίδης Σάββας Μέλος
Μαρμαρέλλης Ιωάννης Μέλος