Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Μητρώο Αθλητών

Σας επισυνάπτουμε την εγκύκλιο και τις οδηγίες χρήσης του προγράμματος Μητρώου Αθλητών.