Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΟΧ 2012 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π1-Κ1

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΟΧ Π1-Κ1 2012 ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ. ΣΤΗΝ ΓΤΚ ΙΣΧΥΕΙ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΧ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ.