Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΟΧ ΕΟΧ

Α.Π. 498

Αθήνα  24  Φεβρουαρίου 2012

 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.

ΛΑΡΙΣΑ 22/2/2012

Αγαπητοί φίλοι,

Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρήθηκε το φαινόμενο να τηλεφωνούν στα γραφεία της ΕΟΧ και στους υπευθύνους αντιπροέδρους των αγωνισμάτων, μέλη των συλλόγων – γονείς αθλητών – ακόμη και αθλητές προκειμένου να ενημερωθούν ή και να ενημερώσουν για διάφορα θέματα προσωπικά ή γενικότερου ενδιαφέροντος. Πολλές φορές, αυτό γίνεται ακόμη και εν αγνοία των επίσημων εκπροσώπων του σωματείου τους (Πρόεδρος – Γ. Γραμματέας).

Αυτό όπως είναι εύκολα κατανοητό, εκτός από αντιδεοντολογικό, είναι και παράνομο, αφού σύμφωνα με τον Νόμο και τις ισχύουσες εγκυκλίους οι επαφές των σωματείων με την Ομοσπονδία  γίνονται μόνον από τα αρμόδια όργανα, ήτοι τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα. Εκτός αυτού όμως, δημιουργείται και σημαντικό πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία της Ομοσπονδίας. Κάθε θέμα που αφορά την ενημέρωση των μελών των σωματείων αναρτάται στο site της ΕΟΧ άμεσα και με σαφήνεια.

Το Δ.Σ. της ΕΟΧ προκειμένου να αντιμετωπιστεί το παραπάνω αναφερόμενο σοβαρότατο πρόβλημα, στη συνεδρίασή του στις 22/2/2012 αποφάσισε, και έδωσε ρητή εντολή στους υπαλλήλους της ΕΟΧ και στους υπευθύνους αντιπροέδρους των αθλημάτων, να μην απαντούν σε ερωτήματα που υποβάλλονται από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εκτός του Προέδρου των σωματείων ή με πάγια εντολή του κοινοποιημένη στην ΕΟΧ από τον Γ. Γραμματέα του σωματείου.

 Παρακαλούμε για την άμεση συμμόρφωση στην παραπάνω εγκύκλιο.

 Ο Πρόεδρος                                     Η Γεν. Γραμματέας

 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΥΡΟΥΣΗΣ              ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΤΑΜΟΥ