Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΣΤΑ ΑΛΠΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

 “Η Ελληνική Ομοσπονδία Χιονοδρομίας (ΕΟΧ)  καλεί όσους/ες ενδιαφέρονται για την θέση του/της Ομοσπονδιακού Προπονητή στα Αλπικά Αγωνίσματα και είναι κάτοχοι των προβλεπόμενων  από το νόμο απαραιτήτων προσόντων έχουν δηλαδή αναγνωρισμένο πτυχίο προπονητού αλπικών αγωνισμάτων Α΄ ή Β΄ Κατηγορίας, κατέχουν αρκετά καλά την Αγγλική Γλώσσα, να στείλουν ένα σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα με αντίγραφα των επικαλούμενων προσόντων στα Γραφεία της ΕΟΧ – Καραγεώργη Σερβίας 7,  ΤΚ 10563, Αθήνα , Greece – έως τις 27/6/2011. Η διαδικασία της πρόσληψης θα ολοληρωθεί έως τις 8/7/2011.”