Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Ο ΕΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 2011.