Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2010

 

 

                                                                           Α.Π  504                                                                         

Αθήνα  19      Μαρτίου 2010 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΜΕΛΗ

ΤΗΣ Ε.Ο. ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ  

Αγαπητοί φίλοι,  

ΘΕΜΑ: ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ 2010  

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν στο Εθνικό πρωτάθλημα για την φετινή χρονιά η ΕΑΑ αποφάσισε να μην θέσει  σε εφαρμογή την φετινή  εγκύκλιο που αφορά τους αγώνες προαγωνιστικής ηλικίας και να πραγματοποιηθούν οι αγώνες μόνο για τους γεννηθέντες το 1999  εφαρμόζοντας την περσινή εγκύκλιο. 

1.                  ΑΓΩΝΑΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΡΟ-ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ,  γεννηθέντων το 1999 Ø      Συμμετοχή: ελεύθερη μόνο για αγόρια & κορίτσια που ηλικιακά έχουν δικαίωμα συμμετοχής και δηλώνονται από συλλόγους που ανήκουν στην περιφέρεια που διοργανώνει τον αγώνα. Επίσης, στην δήλωση συμμετοχής να αναφέρεται υποχρεωτικά εκτός από τα ονόματα των αθλητών/-τριών και το Γκρουπ στο οποίο ο σύλλογος δηλώνει τον κάθε αθλητή/-τρια. Εάν αυτό δεν αναγράφεται, τότε η Γραμματεία Αγώνα και Ε.Ε θα τοποθετήσουν τους αθλητές/τριες στα Γκρουπ σύμφωνα με τη σειρά καταχώρησης στη δήλωση, πριν την έναρξη της συνεδρίασης των αρχηγών ομάδων και η απόφαση θα είναι τελική. Υποχρεούνται οι συμμετέχοντες προαθλητές/τριες να έχουν πιστοποιητικά γεννήσεως με φωτογραφία και ιατρική βεβαίωση. Ø     

 Σειρά εκκίνησης: Δημιουργούνται τρία (3) Γκρουπ δυναμικότητας (μικτά Αγόρια-Κορίτσια) και ο αριθμός συμμετοχής στα Γκρουπ καθορίζεται σύμφωνα με τον συνολικό αριθμό αθλητών και αθλητριών που έχουν δηλώσει οι Σύλλογοι όπως παρακάτω:

 ·        01 Αθλητές: 1ο  Γκρούπ : 1,  2ο  Γκρούπ : – ,  3ο  Γκρούπ:

·        02 Αθλητές: 1ο Γκρούπ : 1,  2ο  Γκρούπ : 1,  3ο  Γκρούπ: –

·        03 Αθλητές: 1ο  Γκρούπ : 1,  2ο  Γκρούπ : 1,  3ο Γκρούπ: 1·     

   04 Αθλητές: 1ο  Γκρούπ : 2,  2ο  Γκρούπ : 1,  3ο  Γκρούπ: 1·    

    05 Αθλητές: 1ο  Γκρούπ : 2,  2ο  Γκρούπ : 2,  3ο  Γκρούπ: 1

·        06 Αθλητές: 1ο  Γκρούπ : 2,  2ο  Γκρούπ : 2,  3ο  Γκρούπ: 2·   

     07 Αθλητές: 1ο  Γκρούπ : 3,  2ο  Γκρούπ : 2,  3ο  Γκρούπ: 2·    

    08 Αθλητές: 1ο  Γκρούπ : 3,  2ο  Γκρούπ : 3,  3ο  Γκρούπ: 2·       

 09 Αθλητές: 1ο  Γκρούπ : 3,  2ο  Γκρούπ : 3,  3ο  Γκρούπ: 3·     

   10 Αθλητές: 1ο  Γκρούπ : 4,  2ο  Γκρούπ : 3,  3ο  Γκρούπ: 3·       

 11 Αθλητές: 1ο  Γκρούπ : 4,  2ο  Γκρούπ : 4,  3ο  Γκρούπ: 3·     

   12 Αθλητές: 1ο  Γκρούπ : 4,  2ο  Γκρούπ : 4,  3ο  Γκρούπ: 4·       

 13 Αθλητές: 1ο  Γκρούπ : 5,  2ο  Γκρούπ : 4,  3ο  Γκρούπ: 4·     

   14 Αθλητές: 1ο  Γκρούπ : 5,  2ο  Γκρούπ : 5,  3ο  Γκρούπ: 4·      

  15 Αθλητές: 1ο  Γκρούπ : 5,  2ο  Γκρούπ : 5,  3ο  Γκρούπ: 5·       

16 Αθλητές: 1ο  Γκρούπ : 6,  2ο  Γκρούπ : 5,  3ο  Γκρούπ: 5·       

17 Αθλητές: 1ο  Γκρούπ : 6,  2ο  Γκρούπ : 6,  3ο  Γκρούπ: 5·      

  18 Αθλητές: 1ο  Γκρούπ : 6,  2ο  Γκρούπ : 6,  3ο  Γκρούπ: 6

Ø      Και στα τρία Γκρουπ γίνεται κλήρωση. 

ΣΗΜ: ΧΑΡΑΞΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Η χάραξη περιλαμβάνει ένα απλό γιγαντιαίο σλάλομ, χωρίς τραβέρσες και σε εύκολη πίστα χωρίς μεγάλη κλίση. Η υψομετρική διαφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 150 μέτρα και η χάραξη της διαδρομής τις είκοσι πέντε (25) αλλαγές κατεύθυνσης. 

Ø                  Πραγματοποιούνται δύο (2) διαδρομές στην ίδια χάραξη και σε περίπτωση που η πίστα της πρώτης διαδρομής δεν επιτρέπει την διεξαγωγή της δεύτερης διαδρομής στην ίδια χάραξη, γίνεται αλλαγή της χάραξης από τον ίδιο χαράκτη, με την ίδια φιλοσοφία όπως στην πρώτη διαδρομή.

Ø                  Η βράβευση των προαθλητών/-τριων γίνεται ξεχωριστά για αγόρια και κορίτσια σύμφωνα με τον καλύτερο χρόνο από τις δύο διαδρομές.