Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Αγαπητοί φίλοι,   

Σε συνέχεια εγκυκλίου μας με Α.Π.1486/14.10.2010 σχετικά με την

παράταση υποβολής στην Γ.Γ.Α. των δικαιολογητικών για την

διατήρηση της αθλητικής αναγνώρισης, παρακαλούμε να μας στείλετε

το αντίγραφο κατάθεσης των σχετικών δικαιολογητικών στην Γ.Γ.Α.,

προκειμένου να υλοποιήσουμε την απόφαση της Γ.Σ. για την κατάθεση του σχετικού ψηφίσματος για την καταβολή των επιχορηγήσεων στα σωματεία.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           H ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΥΡΟΥΣΗΣ      ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΤΑΜΟΥ