Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

 

 

                                                                 Α.Π. 1247          

                                                                   Αθήνα  7    Σεπτεμβρίου 2010 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

 Με απόφαση του Δ.Σ. της 20/8/2010, καλούνται σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας (Ε.Ο.Χ.) τα Σωματεία. – Μέλη της, σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στην Κατερίνη το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 11.30 στην Κατερίνη στο Συνεδριακό Κέντρο Κατερίνης « ΕΚΑΒΗ » Πάρκο Κατερίνης με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.  Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.

2.   Λογοδοσία Δ.Σ. Απολογισμοί: ( Διοικητικός, Οικονομικός, Διαχειριστικός, Αγωνιστικός και Υλικού ).

3.  Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής 2009-2010.

4.  Συζήτηση επί της λογοδοσίας και απολογισμών.

5.  Έγκριση απολογισμών του Δ.Σ.

6.  Έγκριση Προϋπολογισμού 2011

7.  Έγκριση Κανονισμών 

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα γίνει την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2010, ώρα 09,30 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα Ημερήσιας

Διάταξης.  Ο Πρόεδρος                 Η Γεν. Γραμματέας              

    ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΥΡΟΥΣΗΣ         ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΤΑΜΟΥ