Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΝ. ΚΑΤΗΓ. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟ ΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ!!!