Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Προκριμματικός Περιφερειακός Νότιας Περιφέρειας Πήλιο

Α.Π. 252                                                                             Αθήνα  2      Φεβρουαρίου 2010 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΟΧ  Αγαπητοί φίλοι,    

Σας γνωρίζουμε ότι, στις 6 και 7 Φεβρουαρίου 2010 θα πραγματοποιηθεί ο 1ος Προκριμματικός Περιφερειακός Π1-Κ1 Νότιας

 

Περιφέρειας Αλπικών Αγωνισμάτων στο Πήλιο με οργανωτή τον Ε.Ο.Σ. Βόλου σύμφωνα με την προκήρυξη που σας είχε σταλεί για τις

 

30-31/1/2010, οι δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2010.

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΥΡΟΥΣΗΣ       ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΟΥΣΤΑΣ