Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Λαμβάνοντας υπ’ όψη

  1. Την από 19 Ιανουαρίου 2010 συνέντευξη τύπου του Γ.Γ.Α. κ. Π. Μπιτσαξή που αφορούσε την στρατηγική του Εθνικού Αθλητικού Σχεδιασμού (www/gss.gov.gr/Δελτία τύπου 19/1/2010.) όπου η Ελληνική Ομοσπονδία Χιονοδρομίας χαρακτηρίζεται ως ΑΘΛΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΕ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, μαζί με τα αθλήματα γκόλφ( ! ) Θαλάσσιο Σκι, Μοντέρνο Πένταθλο και Ορειβασία.
  2. Την από 21 Ιανουαρίου 2010 συνάντηση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Χ. με τον Γ.Γ.Α. κ. Π. Μπιυσαξή όπου διαπιστώθηκε η απόλυτη διάσταση απόψεων στο θέμα της υπόστασης της άσκησης αθλητικής κοινωνικής πολιτικής και της προοπτικής της ως θεσμού ανάπτυξης, της Ελληνικής Χιονοδρομίας. Με αποτέλεσμα την πλήρη απαξίωση από την πλευρά του Γ.Γ.Α. των Ελληνικών Χειμερινών Ολυμπιακών αθλημάτων,

 ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕΤην Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2010 για έκτακτη συνάντηση στην Κατερίνη στο Ξενοδοχείο Ορφέας στην Κεντρική πλατεία Κατερίνης και  ώρα 12:00,Με θέματα:

  1. Καταγγελία της απόφασης του ΓΓΑ ενώπιον του Υπουργού Πολιτισμού κ. Π. Γερουλάνου που χαρακτηρίζει την Ελληνική Χιονοδρομία ως άθλημα Δ΄ κατηγορίας (ιδιωτικής πρωτοβουλίας με αθλητική αναγνώριση) απαξιώνοντάς την ιστορικά. Αθλητικά, κοινωνικά.
  2. Ένταξη της Ελληνικής Χιονοδρομίας στην κατηγορία των αθλημάτων Εθνικού Αθλητικού Ενδιαφέροντος (κατηγορία Β΄) αποκαθιστώντας την στοιχειωδώς στην ιστορία και συνδρομή της στον Ελληνικό Αθλητισμό.
  3. Προγραμματισμός ενεργειών Ελληνικής Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας, σωματείων μελών Ε.Ο.Χ. σε συνεργασία με Χιονοδρομικά Κέντρα, φορείς των πόλεων (ΟΤΑ, κοινωνικοί φορείς ) Πανεπιστήμια και άλλους φορείς που είχαν και έχουν άμεση σχέση με την πορεία των χειμερινών αθλημάτων στην Ελλάδα.

Οι ενέργειες αυτές θα έχουν και σκοπό την ενημέρωση της Ελληνικής πολιτείας, των κομμάτων, των κοινωνικών φορέων, των Βουλευτών για το θέμα της υποβάθμισης και απαξίωσης της Ελληνικής Χιονοδρομίας ως διαχρονικά μόχθου ανάπτυξης και συμβολής στο Ελληνικό αθλητικό γίγνεσθαι.Τα παραπάνω θα έχουν στόχο την πλήρη αποκατάσταση των χειμερινών αθλημάτων στον χώρο του Ελληνικού αθλητισμού και την ένταξή τους στην κατηγορία αθλημάτων Εθνικού Αθλητικού ενδιαφέροντος(κατηγορία Β’ )Διαπιστώνοντας πόσο σοβαρά είναι το παραπάνω θέμα σας παρακαλούμε μέχρι την ημέρα της συνάντησης να έχετε προχωρήσει σε αποφάσεις Διοικητικών συμβουλίων των συλλόγων σας για τα παραπάνω θέματα έτσι ώστε ο νόμιμος εκπρόσωπος του συλλόγου (Πρόεδρος) να προσκομίζει στην γραμματεία της συνάντησης την απόφαση του Δ.Σ.