Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΟΧ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Χ. της 19/9/2009 και σύμφωνα με το καταστατικό  καλούνται τα σωματεία μέλη στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών στην οδό Ακαδημίας 20 στην Αθήνα, το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 12.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:1.  Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.2.   Λογοδοσία Δ.Σ. Απολογισμοί: ( Διοικητικός, Οικονομικός, Διαχειριστικός, Αγωνιστικός και Υλικού ).3.  Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής 2008-2009.4.  Συζήτηση επί της λογοδοσίας και απολογισμών.5.  Έγκριση απολογισμών του Δ.Σ.6.  Έγκριση Προϋπολογισμού 20107.  Τροποποίηση Καταστατικού Ε.Ο.Χ. (άρθρα 36, 37, 38, 39) Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα γίνει την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2009 στις 11.00 π.μ. στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.  Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας   

            ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΥΡΟΥΣΗΣ                     ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΟΥΣΤΑΣ

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ 2009