Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (ΓΕΝ. 2001) ΣΤΙΣ 23-2-2013

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΑΓΩΝΑ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΓΛΑ ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ.