Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ν.Π. (2001-2002) – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6-4-2013