Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΒΠ (2001-2002) – ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6/4/2013 ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ.