Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (ΓΕΝ. 2001)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΑΓΩΝΑ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (ΓΕΝ. 2001), ΣΤΗ ΒΙΓΛΑ ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΤΗ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΟ ΣΟΧ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.