Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΧ Π2-Κ2 ΣΤΙΣ 9,10/3/2013 ΣΤΟ ΒΙΤΣΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΧ Π2-Κ2 ΣΤΙΣ 9,10/3/2013 ΣΤΟ ΒΙΤΣΙ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΤΗ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΟ ΣΧΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ