Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΧ Π1-Κ1 ΣΤΙΣ 9,10/3/2013 ΣΤΗ ΒΙΓΛΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΧ Π1-Κ1 ΣΤΗ ΒΙΓΛΑ ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΤΗ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΟ ΣΟΧ ΦΛΩΡΙΝΑΣ