Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 1ου ΠΡΟΚΡΙΜ. ΠΕΡΙΦ. ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΗΓ. Π1-Κ1 & Π2-Κ2 ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ