Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ου ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π1-Κ1 ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 1ου ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π1-Κ1 ΣΤΗ ΒΙΓΛΑ-ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ, ΟΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟ, ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΤΗ ΤΟ ΣΟΧ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.