Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ου ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π1-Κ1 (ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 1ου ΠΡΟΚΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π1-Κ1 ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟ, ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΤΗ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΟΝ ΕΟΣ ΑΘΗΝΩΝ.