Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Τελική ημερομηνία – Σχολή Προπονητών

Αγαπητοί/ες κύριοι/ιες

Σας ενημερώνουμε ότι η τελική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά των υποψηφίων της Σχολής Προπονητών Γ Κατηγορίας Χιονοδρομίας (ΓΓΑ) είναι η Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014.

Τιμολέων Τσουρέκας

 

Δ/ντης Σχολής Προπονητών