Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Σχέδιο Εγκυκλίων Αλπικών

Αγαπητοί φίλοι,

Για την ενημέρωση σας, σας επισυνάπτουμε τα σχέδια των Εγκυκλίων 2017, Ολυμπιακών Κριτηρίων 2018 και Εθνικού Πρωταθλήματος 2017 τα οποία θα συζητηθούν στις Ανοιχτές Επιτροπές 2016.