Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Σεμινάριο Χαρακτών Αλπικών

alpine_training

Αγαπητοί φίλοι/ες,

σας ενημερώνουμε ότι το σεμινάριο Χαρακτών των Αλπικών Αγωνισμάτων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την εγκύκλιο που επισυνάπτετε.