Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Σεμινάριο ηγετών

Στο Leaders’ Seminar της Διεθνούς Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας (FIS) που διεξήχθη στις Βρυξέλλες από τις 23 ως τις 25 Αυγούστου συμμετείχε ο Γεν. Γραμματέας της ΕΟΧΑ κ. Γιώργος Νικητίδης.
Η ετήσια αυτή διοργάνωση έχει σαν κύριο αντικείμενο την ενημέρωση των εθνικών ομοσπονδιών σχετικά με τα προγράμματα τεχνικής και οικονομικής υποστήριξης που παρέχονται από την FIS και περιλαμβάνει εκτός από την βασική ενημερωτική διαδικασία, κάποια εξειδικευμένα working groups καθώς επίσης και κατ΄ ιδίαν συζητήσεις με τα αντίστοιχα στελέχη της Διεθνούς Ομοσπονδίας.
Για την Ε.Ο.Χ.Α. υπήρχε και ένα επιπρόσθετο αντικείμενο, που σχετίζεται με τα οργανωτικά θέματα του 51ου Διεθνούς Συνεδρίου της FIS το οποίο όπως είναι γνωστό θα διεξαχθεί στην χώρα μας στις εγκαταστάσεις της Costa Navarino ταπό 13 έως 19 Μαΐου του 2018.