Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Εισαγωγή Αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Σας επισυνάπτουμε την υπ’αριθμ. Πρωτ. Φ.151/125883/Α5/5.8.2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων σχετικά με την εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.