Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Σας επισυνάπτουμε τα αποτελέσματα της επανεξέτασης των πρακτικών της Σχολής Προπονητών Χιονοδρομίας που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 10/1/2015 στα 3-5 Πηγάδια.