Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2014

Αγαπητοί/ες σπουδαστές/στριες,

Σας ανακοινώνουμε ότι η Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής Προπονητών Χιονοδρομίας 2014 επικύρωσε τα οριστικά αποτελέσματα των εξετάσεων σύμφωνα με τους νέους πίνακες που επισυνάπτονται:

Πίνακας 1. Επιτυχόντες θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων
Πίνακας2. Αποτυχόντες θεωρητικών εξετάσεων
Πίνακας 3. Αποτυχόντες πρακτικών εξετάσεων
Πίνακας 4. Δεν προσήλθαν στις θεωρητικές εξετάσεις

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Οι επαναληπτικές εξετάσεις των μετεξεταστέων θα πραγματοποιηθούν:

Ι. Τα θεωρητικά μαθήματα την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 12:00 μ.μ. στο Γυμνάσιο Μετσόβου, στο Μέτσοβο .
Οι εξετάσεις της αθλητικής ψυχολογίας θα γίνουν ηλεκτρονικά. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Διευθυντή της Σχολής (τηλ. 6937 210 683), προκειμένου να λάβουν τα θέματα των εξετάσεων.
Αυτοί που δεν είχαν προσέλθει στις θεωρητικές εξετάσεις θα συμμετέχουν κανονικά στις επαναληπτικές εξετάσεις σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΙΙ. Οι πρακτικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν αμέσως μόλις υπάρξουν οι κατάλληλες χιονοδρομικές συνθήκες και η ενημέρωση θα γίνει με σχετική εγκύκλιο η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΟΧ (www.eox.gr)

Ο Δ/ντής της Σχολής,
Τιμολέων Τσουρέκας