Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 2014

Αγαπητοί σπουδαστές,

Σας επισυνάπτουμε τον πίνακα με τα αποτελέσματα της επανεξέτασης των θεωρητικών μαθημάτων που πραγματοποιήθηκαν 14 Σεπτεμβρίου 2014.

Ο Δ/ντής Σχολής

Τσουρέκας Τιμολέων