Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΠΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την τροποποίηση του καλενταριού των αλπικών Αγωνισμάτων.

Επισυνάπτεται το ενημερωμένο αρχείο με το πρόγραμμα των αγώνων.

ΒΙΓΛΑ:

23.3  KYΠ 1 SL Π2-Κ2, ΠΑΧ Π2-Κ2 PSL

24.3  ΠΑΧ GS   Π2-Κ2

25.3  ΠΑΧ SL    Π2-Κ2

Αρχεία [1]