Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Έναρξη Σχολής Προπονητών Γ Κατηγορίας (ΓΓΑ)

Σας επισυνάπτουμε το Φ.Ε.Κ. της ίδρυσης και λειτουργίας σχολής Προπονητών Χιονοδρομίας Γ Κατηγορίας (Γ.Γ.Α.).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να γίνουν από τους υποψήφιους στο προκαθορισμένο διάστημα. Για τις δοκιμασίες εισαγωγής θα κοινοποιηθεί ξεχωριστεί εγκύκλιος από την ΕΟΧ σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για πληροφορίες στην ΕΟΧ στα τηλέφωνα: 2103230182, 6937210683 και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: info@eox.grttsourek@otenet.gr