Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Έναρξη για τους εφήβους

Την Πέμπτη 17/08/2017 και ώρα 09:30 στο Δημοτικό Στάδιο Νάουσας , πραγματοποιήθηκε το προγραμματισμένο τεστ φυσικής κατάστασης για τους αθλητές-τριες των ομάδων Εφήβων Νεανίδων και Ελπίδων, με την επιμέλεια του ομοσπονδιακού προπονητή Πρώιου Βαγγέλη. Παράλληλα έγινε ενημέρωση και συζήτηση για τον επικείμενο προγραμματισμό των ομάδων.
Συμμετείχαν οι αθλητές:
Ομάδα Εφήβων: Μάντσιος Βασίλης, Ζωγράφος Μάνος, Καράτζιας Γιώργος, Κυρίτση
Αρίστη
Ομάδα Ελπίδων: Λούκας Αθανάσιος , Πήχας Απόστολος, Ταστσόγλου Ιωάννα.
Οι δοκιμασίες υλοποιήθηκαν με την παρουσία και βοήθεια του Προέδρου της ΤΕΧ Καραμπούζη Χρήστου και του Τεχνικού Συμβούλου Τσουρέκα Τίμου, καθώς και με τη βοήθεια των παρισταμένων σωματειακών προπονητών. Σημαντική ήταν η ευγενική παραχώρηση τεχνικού εξοπλισμού της Γυμναστικής Ένωσης Νάουσας και των προπονητών της.
Το τεστ θα ολοκληρωθεί μέσα στο 1ο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου και σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί, με τη συμμετοχή μόνο των αθλητών που απουσίασαν την 1η μέρα, για λόγους που έγιναν αποδεκτοί (Κόζαρης, Μάντσιου, Γουτζούλιας, Τσιοβόλου).
Σύμφωνα με σχετική εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής και απόφαση του ΔΣ , θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο επίπεδο, και κυρίως στην πρόοδο της φυσικής κατάστασης των αθλητών που τυγχάνουν της υποστήριξης της ΕΟΧΑ. Για τους αθλητές που ανήκουν ή ανά πάσα στιγμή εντάσσονται στο σχεδιασμό, θα πραγματοποιούνται ανάλογα τεστ φυσικής κατάστασης τουλάχιστον δυο φορές το χρόνο, όπου σύμφωνα με τη «βάση δεδομένων» που θα δημιουργηθεί, θα παρακολουθείται η πρόοδος και εξέλιξή τους τον τομέα αυτό. Στην πορεία, η εικόνα της φυσικής κατάστασης του κάθε αθλητή-τριας θα αξιολογείται και προοδευτικά θα αποτελεί κριτήριο για την ένταξή του-της. Χαμηλό επίπεδο φυσικής κατάστασης και κυρίως στασιμότητα και μη βελτίωση, ενδέχεται να επιφέρουν τον αποκλεισμό κάποιου-ας από το σχεδιασμό.
Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, κρίνεται επίσης απαραίτητος ο πλήρης ιατρικός έλεγχος (πέραν της θεώρησης του δελτίου αθλητή), ο οποίος θα πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο με ευθύνη των σωματείων και σε συνεννόηση με τον ομοσπονδιακό προπονητή.