Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Έκτακη Γ.Σ. Αράχωβα 1.2.14

Με απόφαση του Δ.Σ. τις 22/12/2013, καλούνται σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας (Ε.Ο.Χ.) τα Σωματεία. – Μέλη της, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στην Αράχωβα το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 17:00 στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου με θέμα ημερήσιας διάταξης: