Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Στοιχεία για την επιχορήγηση 2012-2013 απο ΓΓΑ

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.32186/8-10-14 έγγραφο της Γ.Γ. Αθλητισμού, αναφορικά με την επιχορήγησή σας από την ΓΓΑ για τα έτη 2012-2013, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε: α) Υπεύθυνη Δήλωση, όπου ρητά θα αναφέρονται τα στοιχεία του απασχολούμενου προπονητή σας και η σχέση εργασίας του με το σωματείο, και β) φωτοαντίγραφο της σχετικής άδειας επαγγέλματος προπονητή.

Αρχεία [1]