Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Προκήρυξη (Invitation) ΠΑΧ (NC) & ΚΥΠ (FIS) ΑΓΕΝ

Παρακαλούμε δείτε συνημμενα την ξενόγλωσση προκήρυξη του αγώνα.

Please see attached the invitation of the race.