Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΟΧ 2013

Αλπικό
13                    Κύπελλο Αστυνομίας ΑΕ                Σέλι
16-17               2ος Προκριματικός Π2-Κ2               3-5 Πηγάδια   
16-17               2ος Προκριματικός Π1-Κ1               Λαιλιάς
23-24               Προκριματικός ΑΓΕΝ (FIS)              Βίτσι
Χιονοσανίδα
16                    1ο Κύπελλο ΑΓΕΝ (SBX)               Βασιλίτσα
16                    1ο Κύπελλο Π-Κ    (SBX)              Βασιλίτσα
17                    2ο Κύπελλο ΑΓΕΝ (SBX)               Βασιλίτσα
17                    2ο Κύπελλο Π-Κ    (SBX)              Βασιλίτσα
ΜΑΡΤΙΟΣ
Αλπικό          
2-3                   MASTER                                  Σέλι
6-7                   Ενόπλων Δ & ΣΑ                        Χελμός
9-10                 ΠΑΧ Π1-Κ1                               Βίγλα
9-10                 ΠΑΧ Π2-Κ2                               Βίτσι
13                    23οι ΠΑΧ Αστυνομίας                 Παρνασσός               
23-24               ΠΑΧ ΑΓΕΝ (FIS)                         3-5 Πηγάδια
28-31               FIS ΑΓΕΝ                                  Παρνασσός
Αντοχή
2                      ΠΑΧ ΑΓΕΝ                                Περτούλι
2                      Προκριματικός ΑΓΕΝ,ΠΚ              Περτούλι
2                      Προκριματικός ΠΚ                       Περτούλι
3                      ΠΑΧ ΠΚ                                    Περτούλι
3                      Προαγωνιστικό κριτήριο               Περτούλι
Δίαθλο
9                      Κύπελλο ΠΚ                               Φαλακρό
9-10                 ΠΑΧ ΑΓΕΝ                                  Φαλακρό                   
Σκι Cross
24                    ΠΑΧ ΑΓΕΝ                                 Παρνασσός
24                    ΠΑΧ Π-Κ                                    Παρνασσός
Χιονοσανίδα
23                    ΠΑΧ ΑΓΕΝ (SBX)                        Παρνασσός
23                    ΠΑΧ Π-Κ    (SBX)                        Παρνασσός
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Αλπικό
6                      Προαγωνιστικής ΒΠ                     Βασίλιτσα
6                      Προαγωνιστικής ΝΠ                     Παρνασσός