Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Αναμονή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος

Λόγων τεχνικών προβλημάτων το πρόγραμμα του πανελληνίου πρωταθλήματος ΑΓΕΝ, Π2Κ2 που θα διεξαχθεί στη Βίγλα Πισοδερίου τις 23, 24 και 25 Μαρτίου  θα τροποποιηθεί σύμφωνα με  προκήρυξη που επισυνάπτεται.